आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

संपर्क

अखिल भारतीय अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती
श्याम मानव (राष्ट्रीय सघंटक )

१३/१३६५,म्हाडा वन्रराई कॉलनी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,
निरलॉन कंपनी समोर, गोरेगाव (पुर्व),मूंबई-४०००६५.

email : abansmum@gmail.com

 

District Wise Contact List

District Name Contact Number
Ahmednagar Purshottam Aware 9892162248
Akola Sharad Wankhede 9403081445
9822221852
Amravati Adv. Ganesh Halkare 9423125738
9561807698
Aurangabad Kishor Wagh 8275233256
9822689635
  Harish Ethape 9422140091
Bhandara Prakash Dhote 9350300363
7588770358
Bid Kishor Wagh 8275233256
9822689635
. Harish Ethape 9422140091
Buldhana Ashok Ghate 9420104184
8412976575
Chadrapur Dilip Solanke 9423606580
Dhule Narendra Patil 9422120900
9423084026
Gadchiroli Jagdish Badre 9421857730
Gondia Prakash Dhote 9350300363
7588770358
Hingoli Sharad Wankhede 9403081445
9822221852
Jalgaon Kishor Wagh 8275233256
9822689635
  Harish Ethape 9422140091
Kolhapur Milind Bagwe 9172924297
  Madhukar Kamble 9930312494
Latur Suresh Zurmure 9422823335
Mumbai Shashi Gamre 9833634062
9869737930
Navi Mumbai Shashi Gamre 9833634062
9869737930
Mumbai Upnagar Shashi Gamre 9833634062
9869737930
Nagpur Prashant Sapate 9422122080
Nanded Suresh Zurmure 9422823335
.Nandurbar Narendra Patil 9422120900
9423084026
Nashik Purshottam Aware 9892162248
Palghar Ravindra Khanvilkar 9969131091
Parbhani Suresh Zurmure 9422823335
Pune Sandhya Bagawe 9850354006
Raigad Ravindra Khanvilkar 9969131091
Ratnagiri Ravindra Khanvilkar 9969131091
Sangli Milind Bagwe 9172924297
  Madhukar Kamble 9930312494
Satara Milind Bagwe 9172924297
  Madhukar Kamble 9930312494
Sindhudurg Ravindra Khanvilkar 9969131091
Solapur Milind Bagwe 9172924297
  Madhukar Kamble 9930312494
Thane City Shashi Gamre 9833634062
9869737930
Thane Gramin Ravindra Khanvilkar 9969131091
Usmanabad Kishor Wagh 8275233256
9822689635
  Harish Ethape 9422140091
Wardha Pankaj Wanjare 9890578583
Washim Swapna Lande 7507581144
8055534104
Yavatmal Suresh Zurmure 9422823335