आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

जादूटोणा विरोधी कायदा