आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

बातम्या

चमत्कार प्रात्यक्षिकसह जादूटोणा विरोधी कायदा माहितीपर कार्यक्रम

स्थळ - माधवराव भागवत स्कूल विलेपार्ले पूर्व., व्याख्याते - श्री. रवि खानविलकर, सहकारी - सर्पमित्र श्री चंद्रकांत जाधव.
Date : Saturday, Dec.24,2016.

स्थळ - माधवराव भागवत स्कूल विलेपार्ले पूर्व.
विषय - चमत्कार प्रात्यक्षिकसह जादूटोणा विरोधी कायदा माहितीपर
( प्रचार आणि प्रसार) कार्यक्रम
सहभाग - इयत्ता 9वी चे विद्यार्थी,
व्याख्याते - श्री. रवि खानविलकर,
सहकारी - सर्पमित्र श्री चंद्रकांत जाधव.

Click to More View