आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

वर्तमानपत्र बातम्या