आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

बातम्या

शिबीर tessting

नेरे
Date : Saturday, Sep.19,2015.

घरोघरी फिरुन तुमचा हात पाहुन तुमचं भविष्य सांगणाऱ्याच्या तोंडी खालील वाक्य असतील तर लगेच भानावर या !! ...
फक्त एवढे पाठ करून ठेवा.. तुम्ही सुध्दा कुणाचंही भविष्य सांगू शकता