आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

बातम्या

चमत्काराचा भांडाफोड

मुक्ताईनगर, वडोदा ता.
Date : Friday, Oct.7,2016.

मुक्ताईनगर, वडोदा ता. येथे अशोकभाऊ घाटे यांचा " चमत्काराचा भांडाफोड " ह्या कार्यक्रमासोबत जादूटोणा कायदा जनजागृती कार्यक्रम संपन्न.