आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

बातम्या

मराठा क्रांती मोर्चा मागील असंतोषाची मूळ कारणे

प्रा. श्याम मानव यांचे  जाहीर व्याख्यान
Date : Monday, Nov.7,2016.

परिवर्नवादी सामाजिक संघटनांचा समन्वय, वर्धा जिल्हा आयोजित *प्रा. श्याम मानव* यांचे  जाहीर व्याख्यान
विषय - *मराठा क्रांती मोर्चा मागील असंतोषाची मूळ कारणे*
वर्धा, 7 नोव्हेंबर 2016