आमचा देवा धर्माला विरोध नाही.

वैज्ञानिक दृष्टीकोन